Pædagogisk tilgang og metode

I Byen i Byen tager vi afsæt i den neuropædagogiske tilgang samt den pædagogiske metode KRAP

Neuropædagogik

I Byen i Byen tager vi afsæt i den neuropædagogiske tilgang, der er baseret på viden omkring hjernens funktion og funktionshæmninger. Med neuropædagogikken tager vi afsæt i det enkelte individ og møder det, hvor det er, med henblik på at udvikle ressource og kompensere for begrænsninger.

KRAP

KRAP er en pædagogisk faglig metode, som tager sit afsæt i neuropædagogikken. KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik, og har netop de 4 begreber som sin kerne

Kognitiv omhandler den enkeltes tanker og følelser omkring dennes omgivelser og oplevelser. Her søges det at forstå den enkeltes bevæggrunde for at handle, som vedkommende gør.

Ressourcefokuseret omhandler individets evner til at håndtere situationer. Her søges det at tage udgangspunkt i individets ressourcer og dermed arbejde med det, der allerede virker, for at udbygge dette.

Anerkendende handler om at møde det enkelte individ, der hvor det er. Det handler om at møde individet med respekt og nysgerrighed med erkendelse af, at alle mennesker er betydningsfylde og har noget at byde på.

Pædagogik refererer til vores daglige praksis og den indsats, vi yder for at støtte den enkeltes trivsel, deltagelse og læring.