Kerneopgave, værdigrundlag og målsætning

Læs her om Byen i Byens kerneopgave, vision og indsats

Kerneopgave

Byen I Byen skaber rammer og levesteder, der fremmer trivsel, deltagelse og læring for borgere med særlige behov – individuelt og i fællesskaber.

Vision

Byen I Byen vil være det bedste tilbud for det enkelte individ og det fortrukne valg for kommuner og Regioner.

Indsats

Grundtanken bag Kerneopgaven er at se Byen I Byen som en kerne med individet i fokus. Det vil sige, at alle nedenstående elementer er en forudsætning for at løse kerneopgaven;

Pædagogisk og sundhedsfagligt personale

 • Vi møder det enkelte menneske på en anerkendende og værdsættende måde.
 • Vi understøtter den enkeltes oplevelse af mening og sammenhæng i tilværelsen (hverdagen).
 • Vi arbejder med høj faglighed og dokumenterer løbende vores indsatser og resultater.
 • Vi skaber gode samarbejdsrelationer internt i afdelingerne, tværfagligt i organisationen samt i forhold til pårørende og andre samarbejdspartnere.

Vikarkorps

 • Vi løser opgaverne i bofællesskaberne, så kontinuerligt som muligt for at skabe tryghed for borgeren.
 • Vi indgår i den kultur og de strukturer, som er i det enkelte bofællesskab.

Samarbejdspartnere

 • Vi vægter samarbejdet med borgerens pårørende særdeles højt.
 • Vi forventer et anerkendende og dialog-baseret samarbejde internt mellem andre bofællesskaber, tværfagligt samt eksternt såvel kommuner og regioner.

Administrationen

 • Vi har ansvaret for samarbejdet internt og eksternt og er sparringspartnere i alle led.
 • Vi har, i samarbejde med de ansatte, ansvaret for et godt arbejdsmiljø og høj faglighed således, at kerneopgaven kan løses.
 • Vi løser administrative opgaver som understøtter den pædagogiske strategi samt Byen I Byens vision om at være det fortrukne valg.

Praktisk personale

 • Vi sørger for, at vedligeholde de fysiske rammer, og giver dermed både borgerne og personalet de bedste forudsætninger for at skabe trivsel, deltagelse og læring.
 • Vi respekterer og engagerer os i den kultur og de strukturer, der er det enkelte bofællesskab.