Hvem er Byen i Byen

Byen i Byen er et pædagogisk botilbud for voksne med udviklingshæmning eller andre særlige behov.

Byen i Byen er et kommunalt botilbud for voksne med udviklingshæmning eller andre særlige behov, hørende under Vesthimmerlands Kommune.

Byen i Byen blev etableret i August 1983 og vi har siden været en organisation i udvikling og vækst. Vi sætter den enkelte i borgers behov i fokus og tilpasser os løbende os målgruppen.

Målgruppen

Vi tilbyder social service for borgere med udviklingshæmning eller andre særlige behov, samt erhvervet hjerneskade jf. "Lov om Social Service" § 85 og § 107.

Bofællesskaber efter behov

Vi består af 5 bofællesskaber, som alle er beliggende i Aalestrup by i gå-afstand fra centrum og hinanden. Hvert bofællesskab har forskellige særpræg og kompetencer, men fælles for alle er velkommende og hjemlige rammer.
Vi betragter os som et lille samfund (en by) inde midt i Aalestrup by, hvori vi er accepteret, og der sættes pris på, at vi er en synlig del af byen.

Borgerne, som benytter sig af vores tilbud, har mulighed for at leve et liv hvor arbejde, privatliv og fritidsaktiviteter hænger sammen:

  • For det første, fordi borgerne i vores tilbud gennem en lille menneskealder har skabt en kultur, hvor man betyder noget for hinanden.
  • For det andet, fordi borgerne aktivt bidrager til kulturen i Aalestrup via. karneval, optog, modeshows og mange andre spændende aktiveter...
  • For det tredje, fordi medarbejderne bruger deres faglighed på tværs af bofælleskaber og arbejdspladser. En faglighed, der understøtter borgerens myndighed og kompenserer, hvor det er nødvendigt.