Om Byen i Byens venner

Byen i Byens Venner er en støtteforening til gavn og glæde for beboerne tilknyttet Byen i Byen

Du kan læse vores holder her: Folder om Byen i Byens Venner

Byen i Byens Venner (tidl. Rosengaardens Venner) er en forening oprettet i 1987 på privat initiativ.

Forening støtter aktiviteter til gavn for beboere og andre med tilknytning til Byen i Byen.

Foreningen finansierer primært aktiviteter, traditioner og anskaffelser, der kommer flest muligt beboere til gavn.

Byen i Byens Venners Historie

Kimen til Byen i Byen blev lagt i 1983, da det tidligere plejehjem, Rosengaarden, blev oprettet som et bo–, fritids- og beskæftigelsestilbud.

Fire år senere blev støtteforeningen (dengang Rosengaardens Venner) oprettet på privat initiativ. Foreningen har fulgt Rosengaarden/Byen i Byen gennem alle årene og har blandt andet hjulpet til med tilskud til flytninger, møbler, musikinstrumenter samt arrangeret diverse foredrag og kurser.

Foreningen består af repræsentanter for brugerne i Byen i Byen, deres pårørende og medarbejdere.

Grundet strukturændringer skiftede støtteforeningen i 2011 navn fra Rosengaardens Venner til Byen i Byens Venner.