Bliv medlem

Hvis du ønsker at være medlem og støtte Byen i Byens Venners arbejde, er du velkommen til at melde dig ind i støtteforeningen.

Kontingent til Byen i Byens Venner

Til medlemmer/nye medlemmer

Har du/I lyst til at blive medlem eller forny dit/jeres medlemskab, byder vi jer velkommen. Kontingent per år er 125 kroner. Har du/I lyst til at bidrage med mere, er det selvfølgelig noget vi hilser velkommen.

Pengene er til glæde og gavn for de brugere, der er tilknyttet Byen i byen.

Du kan betale på følgende måde:

  1. Til den årlige familiefest kan du betale kontant - eller
  2. Du kan betale via netbank på:      

Reg. 9813 Konto 2071103601

Påfør: Dit navn/pårørendes navn

For eksempel: Bente Hansen/Kristina